Odoo CMS - a big picture

chart       Controle van de variabelen

Door uw Domintell domotica systeem met verscheidene sensoren te combineren, is het uw volledige installatie die door onze modules beheerd wordt. Dit laat onze toestellen toe de opgehaalde data te ontvangen en ze u voor te leggen onder vorm van grafieken of gestructureerde informatie.

Dankzij onze technologie is het dan mogelijk permanent de informatie over de status van uw installatie te ontvangen. Dit monitoringsysteem laat u bijvoorbeeld toe steeds geïnformeerd te worden over de vochtigheidsgraad binnenshuis of de luchtkwaliteit via informatieve grafieken. Met Domintell, uw “smart home” informeert u real-time van enige evolutie.