Odoo CMS - a big picture

power       Elektriciteit

Wie heeft er nog nooit het licht vergeten uit te doen bij het verlaten van de woning? De Domintell installatie kan in uw plaats er aan denken deze uit te schakelen. Configureer uw verbruikers en verlichting zodat ze zelf uitschakelen na een lange periode van afwezigheid of geen activiteit, en dit volgens zelf gekozen tijdslimieten.

Al de verbruikers zijn gekoppeld aan een automatisch stroommeting om uw verbruiker te optmaliseren en zodoende uw factuur te verlagen. Veel efficienter dan uw apparaten op standby te plaatsen, wat ook weer stroom verbruik genereerd, is het volledig onderbreken van de spanning. Dit maakt u tot winnaar door lagere facturen en langere levensduur van uw apparaten. Slim verbruiken dus!