Odoo CMS - a big picture

alarm       Geluidsalarmen

Gecombineerd met een astronomische klok, uw alarmsystemen kunnen zodanig ingesteld worden dat u op vaste tijdstippen gealarmeerd kunt worden in functie van uw behoeften. Het is bijkomend steeds belangrijker om uw huis te beveiligen. Akoestische alertsystemen zijn nu algemeen gangbaar, maar hun automatisatie en hun afstandsbediening zijn nog niet erg ontwikkeld. Ons systeem samen met ringsystemen biedt bijvoorbeeld aan scholen de mogelijkheid om gecentraliseerde geluidsalerten of brandbeveiligingsalarmen voor een heel complex te programmeren. Parametreer eveneens op voorhand de uit te voeren actie wanneer uw systeem een intrusie vaststelt: alle lichten worden ingeschakeld, het geluidsalarm gaat volle kracht af of alle deuren worden afgesloten. Domintell beveiligt uw installaties en verwittigt u bij noodzaak.